Läs mer

Sekretess & Cookies

Sekretesspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in när vi besöker våra webbplatser, använder våra produkter och tjänster, och hur vi behandlar dem.

När du besöker våra webbplatser lagrar vi automatiskt information om din webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum/tid, klickströmsdata och andra användardata som en del av vår tjänsteanalys. Dessa uppgifter är inte kopplade till någon annan information som vi samlar in om dig och är anonyma.

Vi använder också cookies på våra webbplatser för marknadsföringsändamål, för att säkerställa tillförlitlig besöksstatistik och för att öka funktionaliteten på våra sidor.

Genom att köpa och använda Direct House org.nr. 911 831 880 När det gäller produkter och tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner innehållet i denna policy.

Användning av kontaktformulär på Directhouse.no

Direct House.no har flera former. Personuppgifter som lämnas i dessa formulär kommer endast att användas för den behandlingsgrund som anges i formuläret. Till exempel: Kontaktformulärdata kommer endast att användas för att kontakta kunden om förfrågan som anges i formuläret.

Underleverantörer

Vid alla tidpunkter tillämplig registertjänst.
Direct House ansvarar för behandlingen av personuppgifter som görs i samband med besök på våra webbplatser eller beställning, administration av våra produkter och tjänster och kontakt med kundtjänst.

Direct House samlar in följande personuppgifter för att identifiera och registrera (1) kundrelationen, (2) kontaktpersoner om kundrelationen, (3) användarkonton i våra system:

1. Förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
2. Förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.
3. Förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Samt att tillhandahålla tjänsten enligt överenskommelse, och utföra kundservice på begäran.

Av säkerhetsskäl lagras även IP-adressen som används för beställning, hantering och användning av våra tjänster.

Personuppgifter lagras på servrar som ägs och drivs av Direct House och som är belägna i Norge och/eller EU, om inte annat anges.


Kakor ‍

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbplats. Vi behandlar information som samlas in av cookies och annan teknik som inte personlig information. I den mån IP-adresser eller liknande identifierare betraktas som personuppgifter enligt lag behandlar vi även dessa identifieringar som personuppgifter. På samma sätt, i den utsträckning personuppgifter inte kombineras med personlig information, behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information för syftena med denna sekretesspolicy. Webbplatsen använder följande cookies:

Namn: _utama. Livstid: raderas automatiskt efter två år.
Denna cookie från Google används för att övervaka trafiken på våra webbplatser och spåra varje besökares antal besök, tid för första besök, tidigare besök och aktuella besök.
Namn: _utmc. Livstid: raderas automatiskt när webbläsarsessionen avslutas.
Denna cookie från Google används för att spåra användarens beteende och mäta resultaten från webbplatsen.
Namn: _utmz. Livstid: raderas automatiskt efter 180 dagar.
Denna cookie från Google används för att övervaka trafiken på vår webbplats och spåra var besökaren kommer ifrån (sökmotor, nyckelord, länk)
Namn: _fbp. Livslängd: Raderas automatiskt efter 3 månader.
Denna cookie från Facebook används för att kunna förse dig med annonser från Direct House efter ditt besök på webbplatsen.

Marknadsföring, analys och kundkontrakt

Hotjar Ltd (MALTA)
Tjänst för analys av användardata från vår och kundernas lösning efter överenskommelse. Hotjar anonymiserar de uppgifter som samlas in där det är möjligt. Genom att använda tjänsten samtycker kunden till att data kan lagras hos Hotjar på deras servrar.

Google Analytics (USA)
Liksom de flesta webbplatser använder denna webbplats Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktion. Vi använder denna information för att se hur många som besöker vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder våra webbplatser, och för att se deras resa genom webbplatsen. Även om GA registrerar data som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av dessa uppgifter dig personligen för oss. GA registrerar också din dators IP-adress som kan användas för att identifiera dig personligen, men Google ger oss inte tillgång till detta. Vi anser att Google är en tredjepartstjänst. GA använder cookies, detaljer om vilka finns i Googles utvecklarguider (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Att inaktivera cookies i din webbläsare kommer att hindra GA från att spåra ditt besök på sidor på denna webbplats. Läs mer om Google Analytics (https://www.google.com/analytics/).

Proposify (KANADA)
Vår mjukvaruleverantör för kontrakt och offerter. Data lagras på Proposifys servrar i USA. Vid ingående av avtal om en tjänst eller produktleverans från Direct House kan nödvändig kontaktinformation lagras på deras server.

System- och informationssäkerhet

SYSE (NORGE)
SYSE driver våra webbplatser och e-post, och tillhandahåller domännamn och värdtjänster till oss och våra kunder. Personuppgifter som behandlas med hjälp av deras tjänster lagras på servrar i Norge som ägs och drivs av SYSE.

Registrartjänster (internationella)
Personuppgifter som samlas in i samband med registrering av domännamn lagras hos registraren på relevant toppnivå och publiceras i WHOIS i enlighet med SYSE-serviceavtalet och tillämpliga regler för relevant toppnivå som du godkänner vid registreringen.

Finansiella uppgifter

Azets (NORGE)
Azets är en auktoriserad revisor och tar hand om finansiella transaktioner som Direct House är skyldig att genomföra enligt bokföringslagen.

BDO (NORGE)
BDO är en auktoriserad revisor och hanterar finansiella transaktioner som Direct House är skyldigt att genomföra enligt bokföringslagen.

Visma (NORGE)
Direct Houses leverantör av faktureringsprogramvara. Alla personuppgifter för fakturering samlas in som en nödvändig del av kundrelationen och lagras i Norge och uppfyller kraven i GDPR.

Underleverantörer utanför EU

Underleverantörer utanför Europeiska unionen, och som inte erbjuder datalagring inom Europeiska unionen, har förklarat överensstämmelse med, EU-U.S. Ramavtalet om skölden för skydd av privatlivet och det amerikansk-schweiziska Safe Harbor-ramavtalet som upprättats av det amerikanska handelsdepartementet förbinder sig att underkasta alla personuppgifter i EU:s medlemsstater det förtroende som ges genom ramavtalen, i enlighet med tillämpliga principer i ramavtalet.

Undantag från ramavtalet: Proposify
Eftersom Proposify för närvarande inte har någon Privacy Shield eller liknande certifiering måste kunderna bekanta sig med sin integritetspolicy.
https://www.proposify.com/company/privacy

Inga personuppgifter överlämnas till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, men en underleverantör kan överföra uppgifter till en tredje part som agerar som agent för deras räkning. En sådan överföring kan dock inte ske utan att principerna i skölden för skydd av privatlivet följs för alla efterföljande överföringar av personuppgifter från EU, inklusive bestämmelserna om ansvar för vidare överföring.

Schweiziska Safe Harbor-certifieringar: https://www.export.gov/safeharbor_swiss

Google LLC Privacy Shield-certifiering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Om du har några invändningar angående integritet eller användning av uppgifter som inte har behandlats på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Alternativt kan du kontakta kundtjänst och låta oss hantera ärendet åt dig.
Du kan också, under vissa förutsättningar, såsom beskrivs närmare på Privacy Shield-webbplatsen, tillhandahålla bindande medling när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Behandling av integritetsinformation

Personuppgifter samlas in för att Direct House ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och/eller avtal. Behandlingen av personuppgifter sker alltid inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part som Direct House samarbetar med, samt inom och utanför EES och Europeiska unionen, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och/eller avtal, och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Om det finns en lagstadgad skyldighet att lämna information till en myndighet överlämnas registrerade personuppgifter i enlighet med myndigheternas krav.

Observera att behandlingen av personuppgifter i samband med specifika tjänster och produkter kan regleras i separata avtal som finns tillgängliga i vårt tjänsteavtal. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, domännamn och den information som registreras i WHOIS.

Synlighet och korrigering:
Du har alltid rätt att få tillgång till de uppgifter som registrerats. Detta kan göras genom att kontakta Direct House via någon av våra kontaktkanaler och kan skickas som PDF via e-post på begäran. Uppgifter som vi kan ha lagrat inkluderar:

Kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och postadress

Inloggnings- och användarinformation, inklusive användarnamn, lösenord och unikt användar-ID

Personlig information, inklusive kön och födelsedatum

Betalnings- eller kreditkortsinformation

Bilder/fotografier och videor

Personliga preferenser såsom dina marknadsförings- och cookiepreferenser

Genom våra primära kontaktkanaler svarar vi på din förfrågan inom 1 timme inom ordinarie kontorstid.

Bevarande och radering:
Uppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de lagras kommer att raderas.
Direct House lagrar alltid personuppgifter om kunder i enlighet med tillämplig lagstiftning. När du raderar, eller avslutar, tjänster, kommer vissa personuppgifter, främst dina kontaktuppgifter och kopia av korrespondens, att finnas kvar i vårt register i den utsträckning som krävs för att skydda lagliga rättigheter eller myndighetskrav för dokumentation.

Sekretess och säkerhet

Vi använder en kombination av fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Informationen i ditt konto är lösenordsskyddad. Dessutom lagras kontots lösenord med en saltad enkelriktad hash-algoritm med variabel arbetsfaktor.

All dataöverföring som sker via Internet är krypterad. Alla transaktioner behandlas via en branschstandard SSL/TLS-anslutning, med minst 256-bitars kryptering. Det finns dock ingen garanti för att någon inte kommer att kunna komma åt sådan information eller att den inte kommer att avslöjas, ändras eller skadas av ett brott mot en brandvägg eller säker serverprogramvara.
Eftersom ingen dataöverföring via Internet är 100% säker kan vi inte garantera säkerheten för någon information du skickar till oss.
Om Direct House får kännedom om ett brott i något av dess säkerhetssystem kommer vi att meddela dig skriftligen via e-post eller SMS så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Genom att använda våra tjänster eller förse oss med personlig information samtycker du till att Direct House kontaktar dig elektroniskt angående säkerhets- och integritetsfrågor och administrativa frågor relaterade till din användning av tjänsten.

Direct House är också skyldigt att meddela dataskyddsmyndigheten om säkerhetsöverträdelsen senast 72 timmar efter att vi fått kännedom om överträdelsen.

Du är ensam ansvarig för att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder när du använder våra tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning av säkra lösenord, kryptering av lösenord, säker lagring av krypteringsnycklar, installation av säkerhetsuppdateringar till programvara och komponenter från tredje part etc.

Direct House ansvarar inte för någon information du väljer att lagra med hjälp av våra tjänster, och vi kan inte garantera några konsekvenser till följd av ett säkerhetsbrott.

Känsliga personuppgifter

Ingen av Direct Houses tjänster kräver utlämnande av känsliga och konfidentiella personuppgifter. Registrering av sådana personuppgifter i Direct Houses gränssnitt är inte tillåten och bör inte lämnas ut till Direct House under några omständigheter. I de fall du blir ombedd att lämna in en kopia av ditt ID ska personnumret stjälas.

Länkar till webbplatser från tredje part och program från tredje part

I vissa fall innehåller våra tjänster länkar till andra webbplatser där vår sekretesspraxis kan skilja sig från vår. Om du skickar personlig information till någon av dessa webbplatser omfattas den informationen av deras sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker innan du skickar in någon personlig information.

Ändringar i sekretesspolicyn

Kunden accepterar att Direct House förbehåller sig rätten att fortlöpande göra ändringar i sekretesspolicyn. Väsentliga ändringar av sekretesspolicyn meddelas på samma grunder som väsentliga ändringar av tjänsteavtalet:


Direct House är skyldigt att meddela Kunden om väsentliga förändringar. Väsentliga förändringar inkluderar alla förhållanden som begränsar Kundens rättigheter, eller som ändrar parternas skyldigheter eller rättigheter på annat sätt. Anmälan om väsentliga ändringar ska skickas via e-post till den e-postadress som anges som kontaktadress för kundrelationen.