Reklame logistikk

Vi sørger for at din DM-avis, magasiner og kataloger leveres i riktig antall, til riktig adresse og til riktig tid. Vi sørger også for at pakkingen tilfredsstiller kravene hos mottaker, slik at du unngår forsinkelser og ekstra kostnader.

Vi tar ofte i mot store leveranser direkte fra trykkeri i Norge, eller utlandet, som ønsker ompakking etter norske normer og krav.

Da pakker vi om hos oss og leverer videre til den enkelte distributør, enten det er Norpost, Posten/Bring, avisene eller andre distributører.

Transport og porto

Transport og porto er stor kostnad på en utsendelse. Vår logistikkavdeling er svært konkurransedyktig på transport og porto.

Erfaringsmessig er det betydelige kostnader å spare ved å la våre rådgivere optimalisere og kutte dine transport- og portokostnader.

Forespørsel produkt
Sending