Reklame logistikk

Distribusjon av reklame

Vi kan logistikk av reklame! Vi sørger for at dine DM-aviser, magasiner og kataloger leveres i riktig antall, til riktig adresse og til riktig tid. Vi sørger også for at pakkingen tilfredsstiller kravene hos mottaker, slik at du unngår forsinkelser og ekstra kostnader.

Vi tar ofte i mot store leveranser direkte fra trykkeri, i Norge eller fra utlandet, som ønsker ompakking etter norske normer og krav. Da pakker vi om hos oss og leverer videre til den enkelte distributør, enten det er Norpost, Posten, Bring, avisene eller andre distributører.

Transport og porto

Transport og porto er stor kostnad på en utsendelse. Vår logistikkavdeling er svært konkurransedyktig på transport og porto.

Våre erfaringer er at det er betydelige kostnader å spare ved å la våre rådgivere optimalisere og kutte dine transport- og portokostnader.

Forespørsel produkt
Sending