Informasjon om Covid-19 (Corona) viruset.

Directhouse AS jobber kontinuerlig med forskjellige tiltak for å begrense Corona-smitten for våre ansatte slik at vi fremover vil opprettholde våre forpliktelser for deg som kunde. Vi følger med på det myndighetene kommuniserer og følger disse anvisningene.

Disse tiltak er iverksatt:
• Nye rutiner innført ved besøk som nå også begrenses til et minimum.
• Omfattende hygienetiltak iverksatt.
• Ansatte som har vært på reise utenfor Norden får 14 dagers karantene.
• Kontinuerlig oppfølging av ansatte.
• Ansatte som har symptomer sendes hjem straks.
• Ansatte som kan jobbe fra hjemmekontor, vurderes i enkelttilfeller.

Les mer i dette dokumentet sendt til alle kunder.